Dla kogo jest separator tłuszczu?

Czy w Twoim lokalu odbywa się produkcja lub przygotowywanie żywności?

Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz potrzebować separatora tłuszczu (https://www.gastropuls.pl/separatory-tluszczu). Spływ tłuszczu i pochodnych tłuszczu do kanalizacji miejskiej może wiązać się z dużym ryzkiem, dlatego zaleca się unikania takiego działania.

Tłuszcz w rurach spustowych stwarza poważne problemy w działaniu rur, pomp i oczyszczalni ścieków. W kuchni tłuszcz jest płynny, ale gdy wypływa do rur i sieci kanalizacyjnej, gdzie panują znacznie niższe temperatury, twardnieje. Zestalony tłuszcz, który osadza się na wewnętrznej stronie rur, może powodować ich zatykanie. To z kolei może prowadzić do powodzi i zanieczyszczenia.

Organy sprawujące nadzór nad kanalizacją zużywają wiele zasobów, aby utrzymać rury kanalizacyjne w czystości i bez tłuszczu, dlatego gminy mogą wymagać, aby producenci żywności, restauracje i inne osoby, które produkują lub przygotowują żywność, wzięły odpowiedzialność i zainstalowały odpowiednie urządzenie.

Kto potrzebuje separatora tłuszczu?

We wszystkich zakładach, w których ścieki zawierają tłuszcz lub olej pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, należy zainstalować separator tłuszczu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawartość tłuszczu jest niska.
Wymagania dotyczące separatorów dotyczą:
-restauracje,
-fast foody,
-stołówki,
-cukiernie,
-firmy cateringowe,
-Komercyjną kuchnie i przemysł spożywczy.
Dotyczy również cateringu z domu.
Osoby prywatne prowadzące catering z domu również muszą przestrzegać wymagań, jeśli przygotowanie obejmuje smażenie lub inne potrawy z użyciem tłuszczu lub oleju.